1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. اطلس کاربرد کلینیکی لیزر در دندانپزشکی
اطلس کاربرد کلینیکی لیزر در دندانپزشکی رویان پژوه
اطلس کاربرد کلینیکی لیزر در دندانپزشکی رویان پژوه رویان پژوه  
اطلس کاربرد کلینیکی لیزر در دندانپزشکی رویان پژوه رویان پژوه  
اطلس کاربرد کلینیکی لیزر در دندانپزشکی رویان پژوه رویان پژوه  
اطلس کاربرد کلینیکی لیزر در دندانپزشکی رویان پژوه رویان پژوه  

اطلس کاربرد کلینیکی لیزر در دندانپزشکی

کد کتاب 106763

کتاب اطلس کاربرد کلینیکی لیزر در دندانپزشکی

تعداد صفحه
296
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید اطلس کاربرد کلینیکی لیزر در دندانپزشکی

دارای 3% تخفیف  

کتاب اطلس کاربرد کلینیکی لیزر در دندانپزشکی

این کتاب در خصوص استفاده از لیزرهای مختلف درتمامی رشته‌های دندانپزشکی می‌باشد که چگونگی استفاده از لیزر را در دندانپزشکی در قالب نمونه‌های مختلف کلینیکی با بیان تکنیک‌ها و تنظیمات 

پیشنهادی برای هر مورد  به سادگی شرح می‌دهد.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند