1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. ترجمه و تلخیص فیزیولوژی ، پاتوفیزیولوژی و مانیتورینگ تنفس جلد6 میلر 2020 فصول 6،13،41
ترجمه و تلخیص فیزیولوژی ، پاتوفیزیولوژی و مانیتورینگ تنفس جلد6 میلر 2020 فصول 6،13،41 اندیشه رفیع
ترجمه و تلخیص فیزیولوژی ، پاتوفیزیولوژی و مانیتورینگ تنفس جلد6 میلر 2020 فصول 6،13،41 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

ترجمه و تلخیص فیزیولوژی ، پاتوفیزیولوژی و مانیتورینگ تنفس جلد6 میلر 2020 فصول 6،13،41

کد کتاب 106715

کتاب ترجمه و تلخیص فیزیولوژی ، پاتوفیزیولوژی و مانیتورینگ تنفس جلد6 میلر2020 فصول 6،13،41

تعداد صفحه
104
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ترجمه و تلخیص فیزیولوژی ، پاتوفیزیولوژی و مانیتورینگ تنفس جلد6 میلر 2020 فصول 6،13،41

دارای 20% تخفیف  

کتاب ترجمه و تلخیص فیزیولوژی ، پاتوفیزیولوژی و مانیتورینگ تنفس جلد6 میلر2020 فصول 6،13،41

کتاب ترجمه و تلخیص فیزیولوژی ، پاتوفیزیولوژی و مانیتورینگ تنفس جلد6 میلر2020 فصول 6،13،41

فصل6: اجتناب از آسیب بیماران در بیهوشی : عملکرد انسانی و ایمنی

فصل13: فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی تنفس

فصل 41: مانیتور سیستم تنفس

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند