1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. ترجمه و تلخیص اکوکاردیوگرافی، پیس میکر و اصلاح آریتمی جلد8 میلر 2020 فصول 37،38،55َ
ترجمه و تلخیص اکوکاردیوگرافی، پیس میکر و اصلاح آریتمی جلد8 میلر 2020 فصول 37،38،55َ اندیشه رفیع
ترجمه و تلخیص اکوکاردیوگرافی، پیس میکر و اصلاح آریتمی جلد8 میلر 2020 فصول 37،38،55َ اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

ترجمه و تلخیص اکوکاردیوگرافی، پیس میکر و اصلاح آریتمی جلد8 میلر 2020 فصول 37،38،55َ

کد کتاب 106713

کتاب ترجمه و تلخیص اکوکاردیوگرافی، پیس میکر و اصلاح آریتمی جلد8 میلر2020 فصول 37،38،55َ

فهرست مطالب

فصل 37: اکوکاردیوگرافی حوالی عمل

فصل 38: ژنراتورهای قلبی کاشتنی:پیس میکرها و دفیبریلاتورهای کاردیوورتور

فصل 55: بیهوشی برای اصلاح آریتمی های قلبی

تعداد صفحه
101
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ترجمه و تلخیص اکوکاردیوگرافی، پیس میکر و اصلاح آریتمی جلد8 میلر 2020 فصول 37،38،55َ

دارای 20% تخفیف  

کتاب ترجمه و تلخیص میلر2020 جلد 8 اکوکاردیوگرافی، پیس میکر و اصلاح آریتمی فصول 37،38،55َ

مبحث اکوکاردیوگرافی و پیس میکر جز مباحثی است که به نسبت سایر مباحثی است که به نسبت سایر مباحث کتاب، بیشتر مورد بی توجهی و غفلت قرار می گیرد، شاید به این دلیل که این مباحث به صورت گنگی در کتاب توضیح داده شده و بیشتر پیرامون مبانی فیزیکی و تئوری قضیه به بحث میپردازد، شاید هم به دلیل آنکه در آموزش دوران دستیاری، کمتر به آموزش این مباحث پرداخته شده و نداشتن درک عملی از مباحث، باعث فاصله گرفتن متخصصان و دستیاران از این فصول کتاب می گردد. در این کتاب سعی شده که کلیه ی مباحث به صورت کامل ترجمه می گردد، هرچند برخی مباحث فصل اکوکاردیوگرافی بسیار پیچیده بوده و به توضیح کامل مبانی فیزیکی می پردازد.با توجه به اینکه کتاب حاضر با همکاری مشترک متخصصین بیهوشی و قلب و عروق ترجمه شده تا ارائهای روانتر و ملموس تر داشته باشد،امید است که مطالعهی آن، گامی هرچند کوچک، در جهت آشنایی و بیشتر پرداختن همکاران و دستیاران رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه به داین مباحث باشد.

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند