1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. ترجمه و تلخیص اصول فیژیولوژی، مانیتورینگ و بیهوشی در جراحی های اعصاب جلد7 میلر 2020 فصول 11،39،57
ترجمه و تلخیص اصول فیژیولوژی، مانیتورینگ و بیهوشی در جراحی های اعصاب جلد7 میلر 2020 فصول 11،39،57 اندیشه رفیع
ترجمه و تلخیص اصول فیژیولوژی، مانیتورینگ و بیهوشی در جراحی های اعصاب جلد7 میلر 2020 فصول 11،39،57 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

ترجمه و تلخیص اصول فیژیولوژی، مانیتورینگ و بیهوشی در جراحی های اعصاب جلد7 میلر 2020 فصول 11،39،57

کد کتاب 106712

کتاب ترجمه و تلخیص اصول فیژیولوژی، مانیتورینگ و بیهوشی در جراحی های اعصاب جلد7 میلر2020 فصول 11،39،57

تعداد صفحه
208
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ترجمه و تلخیص اصول فیژیولوژی، مانیتورینگ و بیهوشی در جراحی های اعصاب جلد7 میلر 2020 فصول 11،39،57

دارای 20% تخفیف  

کتاب ترجمه و تلخیص میلر2020 جلد 7 اصول فیژیولوژی، مانیتورینگ و بیهوشی در جراحی های اعصاب فصول 11،39،57

بیهوشی در جراحی های اعصاب یکی از مهمترین، پیچیده ترین و جذاب ترین مباحث علمی رشته انستزیولوژی می باشد که به سرعت در حال پیشرفت  می باشد که به سرعت در حال پیشرفت، به روز شدن و فوق تخصصی شدن می باشد.

این کتاب شامل فصول مربوط به فیزیولوژی مغز و مانیتورینگهای مغز و اعصاب و بیهوشی در جراحی های اعصاب و نورواینترونشن از کتاب مرجع بیهوشی و مراقبت های ویژه (میلر 2020)می باشد.تلاش ما بر این بوده که تا حد امکان مطالب به صورت دقیق و کامل و بدون تغییر در مفهوم تقدیم همکاران گرامی شود.

در پایان امیدواریم مطالعه این کتاب باعث تسهیل امر مطالعه، مدیریت صحیح بیهوشی بیماران و همچنین موفقیت در آزمون های پیش رو شود.

کتاب ترجمه و تلخیص اصول فیژیولوژی، مانیتورینگ و بیهوشی در جراحی های اعصاب جلد7 میلر2020 فصول 11،39،57

فصل11: فیزیولوژی مغز و تاثیرات دارو های بیهوشی

فصل39: مانیتورینگ مغز و اعصاب

فصل 57:بیهوشی در جراحی اعصاب و نورواینترونشنها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند