1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی

تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی

کد کتاب 106703

کتاب تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی 

تعداد صفحه
512
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی

دارای 100% تخفیف  
تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی

تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی 

 

کتاب های مرتبط با تنظیم هیجان و آسیب شناسی روانی