1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5(جلد دوم)

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5(جلد دوم)

کد کتاب 106701

کتاب مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5(جلد دوم)

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5(جلد دوم)

دارای 100% تخفیف  
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5(جلد دوم)

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5(جلد دوم)

کتاب های مرتبط با مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5(جلد دوم)