1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. آزمون یار ارشد مامایی بیماری های داخلی جراحی با پاسخ تشریحی 99-90
آزمون یار ارشد مامایی بیماری های داخلی جراحی با پاسخ تشریحی 99-90

آزمون یار ارشد مامایی بیماری های داخلی جراحی با پاسخ تشریحی 99-90

کد کتاب 106697

کتاب آزمون یار ارشد مامایی بیماری های داخلی جراحی با پاسخ تشریحی 99-90

بر اساس بارداری و زایمان ویلیامز 2018

تعداد صفحه
34
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید آزمون یار ارشد مامایی بیماری های داخلی جراحی با پاسخ تشریحی 99-90

دارای 10% تخفیف  

کتاب آزمون یار ارشد مامایی بیماری های داخلی جراحی با پاسخ تشریحی 99-90

کتاب آزمون یار ارشد مامایی بیماری های داخلی جراحی با پاسخ تشریحی 99-90

 

کتاب آزمون یار ارشد مامایی بیماری های داخلی جراحی با پاسخ تشریحی 99-90

1: سوالات بیماری های داخلی جراحی سال 91-90

2: سوالات بیماری های داخلی جراحی سال 92-91

3: سوالات بیماری های داخلی جراحی سال 93-92

4: سوالات بیماری های داخلی جراحی سال 94-93

5: سوالات بیماری های داخلی جراحی سال 95-94

6: سوالات بیماری های داخلی جراحی سال 96-95

7: سوالات بیماری های داخلی جراحی سال 97-96

8: سوالات بیماری های داخلی جراحی سال 98-97

9: سوالات بیماری های داخلی جراحی سال 99-98

10: پاسخنامه تشریحی

کتاب های مرتبط با آزمون یار ارشد مامایی بیماری های داخلی جراحی با پاسخ تشریحی 99-90