<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. خلاصه اصول بیهوشی میلر 2018
خلاصه اصول بیهوشی میلر 2018 اندیشه رفیع
خلاصه اصول بیهوشی میلر 2018 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

خلاصه اصول بیهوشی میلر 2018

کد کتاب 106691

کتاب خلاصه اصول بیهوشی میلر 2018

تعداد صفحه
368
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید خلاصه اصول بیهوشی میلر 2018

دارای 5% تخفیف  

کتاب خلاصه اصول بیهوشی میلر 2018

فصل1: گسترده کاربرد بالینی بیهوشی

فصل2: رویکرد به آموزش بیهوشی

فصل3: بیهوشی و فناوری اطلاعات سلامت

فصل4: اصول پایه فارماکولوژی

فصل5: فیزیولوژی بالینی قلب و تنفس

فصل6: سیستم عصبی اتونوم

فصل7: هوشبری های استنشاقی

فصل8: هوشبرهای داخل وریدی

فصل9: مخدرها

فصل10: بی حس کننده های موضعی

فصل11: داروهای بوک کننده عصبی عضلانی

فصل12: سمیت عصبی داروهای بیهوشی

فصل13: درمان ها و ارزیابی های پیش از جراحی

فصل14: انتخاب تکنیک بیهوشی

فصل15: سیستم های تحویل بیهوشی

فصل16: اداره راه هوایی

فصل17: بی حسی اسپاینال و اپیدورال

فصل18: بلوک اعصاب محیطی

فصل19: نحوه قرارگیری بیمار و خطرات همراه

فصل20: مانیتورینگ حین بیهوشی

فصل21: تعادل اسید - باز و آنالیز گازهای خون

فصل22: هموستاز

فصل23: مایع درمانی

فصل24: انتقال خون

فصل25: بیماری قلبی و عروقی

فصل26: بیماری های مادرزادی قلب

فصل27: بیماری های ریون مزمن و بیهوشی در جراحی توراسیک

فصل28: بیماری های کلیوی، کبدی و مجاری صفراوی

فصل29: بیماری های تغذیه ای و گوارشی

فصل30: بیماری های سیستم عصبی مرکزی

فصل31: بیماری های چشم و گوش، بینی و حلق

فصل32: بیهوشی در جراحی ارتوپدی

فصل33: مامایی

فصل34:بیماری های کودکان

فصل35:بیماران سالمند

فصل36: پیوند عضو

فصل37: بیهوشی سرپایی

فصل38: اقدامات بیهوشی در خارج از اتاق عمل

فصل39: ریکاوری پس از بیهوشی

فصل40: مدیریت درد حول و حوش عمل

فصل41: طب مراقبت های ویژه

فصل42: بیهوشی تروما

فصل43: بلایایا طبیعی و فجایع انسانی

فصل44: اداره درد مزمن

فصل45: احیاء قلبی ریوی

فصل46: مدیریت اتاق عمل

فصل47: هوشیاری طی بیهوشی

فصل48: کیفیت و ایمنی بیمار در مراقبت از بیهوشی

فصل49: مراقبت تسکینی

فصل50: پزشکی خواب و بیهوشی

فصل51: مدل های جدید مراقبت بیهوشی: پزشکی حول و حوش عمل، مراکز جراحی حوب و حوش عمل و بهداشت عمومی

کتاب های مرتبط با خلاصه اصول بیهوشی میلر 2018

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند