1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. CDR چکیده مراجع دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی پینکهام نواک 2019
CDR چکیده مراجع دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی پینکهام نواک 2019 شایان نمودار

CDR چکیده مراجع دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی پینکهام نواک 2019

کد کتاب 106685

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی پینکهام نواک 2019

به کوشش: دکتر سیده فاطمه پاچناری

تعداد صفحه
513
چاپ
سیاه و سفید
زبان
فارسی
سال نشر
1399
شابک
9789642375066
قطع
وزیری
مترجم
دکتر سیده فاطمه پاچناری
نوبت چاپ
اول
نویسنده

خرید CDR چکیده مراجع دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی پینکهام نواک 2019

دارای 10% تخفیف  

CDR چکیده مراجع دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی پینکهام نواک 2019


CDR چکیده مراجع دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی پینکهام نواک 2019

CDR چکیده مراجع دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی پینکهام نواک 2019

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی پینکهام نواک 2019

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی پینکهام نواک 2019

فصل1: اهمیت دندانپزشکی کودکان

فصل2: تشخیص افتراقی ضایعات دهانی و آنومالی های تکامل

فصل3: ناهنجاری های تکاملی دنتیشن

فصل4: مراقبت های دهان و دندان در بیماری های موضعی و سیستمیک

فصل5: شکاف لب و کام

فصل6: اصول فیزیولوژی و آناتومی کودکان

فصل7: ارزیابی و مدیریت در در کودکان

فصل8: کنترل واکنش درد: SEDATION

فصل9: آنتی میکروبیالها در دندانپزشکی کودکان

فصل10: اورژانس های پزشکی

فصل11: مسائل دندانپزشکی اجتماعی در دندانپزشکی کودکان

فصل12: پوسیدگی دندانی

فصل13: دینامیک تغییرات (لقاح تا 3 سالگی)

فصل14: معاینه تشخیص طرح درمان نوزاد و نوپا

فصل15: پیشگیری از بیماری دندانی (لقاح تا سه سالگی)

فصل16: مقدمه ای بر ترومای دندانی: مدیریت صدمات تروماتیک در دنتیشن شیری

فصل17: اختلالات و سندرمهای ژنتیکی مادرزادی

فصل18: دینامیک تاغییرات (دنتیشن شیری 6-3 سالگی)

فصل19: معاینه تشخیص طرح درمان (6-3 سالگی)

فصل20: پیشگیری از بیماری های دندانی (دنتیشن شیری، 3-6 سالگی)

فصل21: مواد دندانی

فصل22: دندانپزشکی ترمیمی برای دنتیشن شیری

فصل23: درمان پالپ دنتیشن شیری

فصل24: هدایت رفتاری در دندانپزشکی کودکان (6-3 سالگی)

فصل25: مشکلات پریودنتال در کودکان و نوجوانان

فصل26: فضا نگه دار در دنتیشن شیری

فصل27: عادات دهانی

فصل28: درمان ارتودنتیک در دنتیشن شیری (6-3 سالگی)

فصل29: جراحی ذهان در کودکان

فصل30: دینامیک تغییرات (سالهای انتقالی 12-6 سالگی)

فصل31: معاینه، تشخیص و طرح درمان (سال های انتقالی 12-6 سالگی)

فصل32: پیشگیری از بیماری دندانی (12-6 سالگی)

فصل33: پیت و فیشور سیلانت (اساس علمی و کلینیکی)

فصل34: درمان پالپ دندان دائمی جوان

فصل35: مدیریت صدمات تروماتیک در دنتیشن دائمی جوان

فصل36: طرح درمان و مدیریت مشکلات ارتودنتیک

فصل37: دینامیک تغییرات

فصل38: تشخیص، معاینه و طرح درمان مشکلات عمومی و ارتودنتیک (نوجوانی)

فصل39: پیشگیری از بیماری های دندانی

فصل40: دندانپزشکی ترمیمی برای نوجوانان

فصل41: دندانپزشکی ورزشی و حفاظت دهان

کتاب هایی که کاربران دیگر خریده اند