1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. بهداشت مادر کودک و باروری

بهداشت مادر کودک و باروری

کد کتاب 106683

بهداشت مادر کودک و باروری

ویرایش جدید چاپ چهارم

فهرست مطالب

  1. خدمات بهداشتی
  2. مدیریت و ارتقا کیفیت
  3. ارتباطات آموزش بهداشت و مشاوره
  4. سلامت مادران
  5. سلامت کودکان
  6. جمعیت شناسی و باروری سالم
  7. سلامت میانسالانسالمندی
تعداد صفحه
396
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید بهداشت مادر کودک و باروری

دارای 10% تخفیف  
بهداشت مادر کودک و باروری

بهداشت مادر کودک و باروری

ویرایش جدید چاپ چهارماین کتاب دارای ویژگی های متعدد و منحصر به فردی است.در طراحی و تالیف این کتاب از کلیه منابع موجود و دستئرالعمل های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده شده است.در ابتدای هر فصل اهداف آموزشی و در پایان هر فصل سوالات چهار گزینه ای با طراحی مولفین و برگرفته از آزمون های پیشین کارشناسی ارشد مامایی آورده شده است.

کتاب های مرتبط با بهداشت مادر کودک و باروری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند