1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. نسخه نویسی و دارو شناسی در مامایی
نسخه نویسی و دارو شناسی در مامایی آکادمی مامایی
نسخه نویسی و دارو شناسی در مامایی آکادمی مامایی آکادمی مامایی  

نسخه نویسی و دارو شناسی در مامایی

کد کتاب 106665

کتاب نسخه نویسی و دارو شناسی در مامایی

تعداد صفحه
157
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نسخه نویسی و دارو شناسی در مامایی

دارای 10% تخفیف  

نسخه نویسی و دارو شناسی در مامایی

با توجه به کمبود منبع جامع نسخه نویسی و داروهای ژنریک اختصاصی ویژه دانشجویان مامایی بر آن شدند تا با تالیف این کتاب نیاز دانشجویان در این زمینه را برآورده سازند.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند