1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. فیزیولوژی
  4. IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی)

کد کتاب 106664

کتابIQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی)

تعداد صفحه
587
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی)

دارای 5% تخفیف  

کتابIQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی)

به رغم این موضوع که دانشجویان بایستی منابع اصلی را مطالعه کنند اما بسیاری از افراد زمان کافی برای خواندن منابع گسترده را نخواهند داشت.لذا به کتابی نیاز است تا دانشجویان بتوانند با صرف زمان کمتر نکات کلیدی و مهم فیزیولوژی را درک کنند.کتاب حاضر منبعی ایده آل برای دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی می باشد که حاوی سوالات فیزیولوژی کنکور رشته های مختلف علوم پزشکی طی 9 سال اخیر می باشد که پاسخ آن ها به صورت تشریحی داده شده است.

ویژه دکتری تخصصی.کارشناسی ارشد.کارشناسی علوم پایه رشته های فیزیولوژی-علوم تغذیه-فارماکولوژی-پزشکی مولکولی-مهندسی پزشکی-تصویر برداری پزشکی-تکنولوژی گردش خون-سلامت سالمندی-فیزیوتراپی ورزشی

کتابIQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی)

کتابIQB فیزیولوژی(همراه با پاسخنامه تشریحی)

  1. فیزیولوژی سلول
  2. فیزیولوژِی قلب و عروق
  3. کلیه و مایعات بدن
  4. تنفس
  5. فیزیولوژی گوارش
  6. فیزیولوژی غدد درون ریز و تولید مثل
  7. نوروفیزیولوژی مرکزی و محیطی (اعصاب)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند