1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. کتاب جامع اصول مراقبت های بالینی زنان و مامایی

کتاب جامع اصول مراقبت های بالینی زنان و مامایی

کد کتاب 106663

کتاب جامع اصول مراقبت های بالینی زنان و مامایی

ویژه مطب داران .ماماهای بلوک زایمان .بخش زنان و کلینیک های ناباروری

فهرست مطالب

  1. پروسیجرهای تشخیصی و درمانی در بارداری
  2. پروسیجرهای تشخیضی و درمانی در بیماری های زنان
  3. اعمال جراحی زنان
  4. ناباروری
  5. الگوریتم ها و پیوست ها
تعداد صفحه
280
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب جامع اصول مراقبت های بالینی زنان و مامایی

دارای 10% تخفیف  
کتاب جامع اصول مراقبت های بالینی زنان و مامایی

کتاب جامع اصول مراقبت های بالینی زنان و مامایی

کتاب های مرتبط با کتاب جامع اصول مراقبت های بالینی زنان و مامایی