1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. جراحی دهان، فک و صورت نوین پیترسون 2019 ویرایش هفتم
جراحی دهان، فک و صورت نوین پیترسون 2019  ویرایش هفتم کتاب میر
جراحی دهان، فک و صورت نوین پیترسون 2019  ویرایش هفتم کتاب میر کتاب میر  

جراحی دهان، فک و صورت نوین پیترسون 2019 ویرایش هفتم

کد کتاب 106650

کتاب جراحی دهان، فک و صورت نوین  پیترسون 2019

به انضمام 16 فصل تالیفی و تکمیلی  ویرایش هفتم

تعداد صفحه
992
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید جراحی دهان، فک و صورت نوین پیترسون 2019 ویرایش هفتم

دارای 10% تخفیف  

کتاب جراحی دهان، فک و صورت نوین به انضمام 16 فصل تالیفی و تکمیلی ویرایش هفتم

کتاب جراحی دهان، فک و صورت نوین به انضمام 16 فصل تالیفی و تکمیلی ویرایش هفتم

بخش1: اصول جراحی

بخش2: اصول خارج کردن دندان

بخش3: جراحی پیش از پروتز و اپمیلنت

بخش4: عفونت ها

بخش5: درمان ضایعات پاتولوژیک دهان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند