1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. راهنمای علمی و عملی آزمایشگاه ایمونوشیمی(ویراست2)

راهنمای علمی و عملی آزمایشگاه ایمونوشیمی(ویراست2)

کد کتاب 106638

کتاب راهنمای علمی و عملی آزمایشگاه ایمونوشیمی(ویراست2)

تعداد صفحه
240
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید راهنمای علمی و عملی آزمایشگاه ایمونوشیمی(ویراست2)

دارای 10% تخفیف  
راهنمای علمی و عملی آزمایشگاه ایمونوشیمی(ویراست2)

راهنمای علمی و عملی در آزمایشگاه ایمونوشیمی (ویراست دوم)

  • آموزش اصول کار در آزمایشگاه ایمونوشیمی به صورت علمی 
  • مناسب برای کارشناسان آزمایشگاه های تشخیص طبی و گروه های آموزشی
  • مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی رشته های مختلف نظیر ایمونولوژی، بیوشیمی، فاماکولوژی، انگل شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی، ویروس شناسی و دانشجویان کارشناسی علوم ازمایشگاهی و زیست شناسی

کتاب های مرتبط با راهنمای علمی و عملی آزمایشگاه ایمونوشیمی(ویراست2)