1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد5 انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری فصول 85-59-42-17
ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد5 انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری فصول 85-59-42-17 اندیشه رفیع
ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد5 انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری فصول 85-59-42-17 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد5 انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری فصول 85-59-42-17

کد کتاب 106633

کتاب ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد5 انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری فصول 85-59-42-17

زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد5 انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری فصول 85-59-42-17

دارای 20% تخفیف  

کتاب ترجمه و تلخیص میلر 2020  (جلد پنجم)

انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری فصول 85-59-42-17

کتاب ترجمه و تلخیص میلر 2020 جلد5 انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری فصول 85-59-42-17

فصل17: فیزیولوژی، فیزیوتوپاتولوژی و فارماکولوژی کلیه

فصل42: پایش عملکرد کلیوی

فصل59: آنستزی برای سیستم کلیه و مجاری ادراری - تناسلی

فصل85: درمان های حمایت خارج بدنی

 

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند