1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال راهنمای درمانگر
درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال راهنمای درمانگر ابن سینا
درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال راهنمای درمانگر ابن سینا ابن سینا  

درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال راهنمای درمانگر

کد کتاب 106629

کتاب درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال راهنمای درمانگر

تعداد صفحه
64
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال راهنمای درمانگر

دارای 18% تخفیف  

کتاب درمان شناختی رفتاری برای نوجوانان مضطرب و افسرده بچه های سرحال راهنمای درمانگر

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند