1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی مرضی
  4. آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM-5
آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM-5 ابن سینا
آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM-5 ابن سینا ابن سینا  
آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM-5 ابن سینا ابن سینا  

آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM-5

کد کتاب 106627

آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM-5

تعداد صفحه
448
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM-5

دارای 20% تخفیف  

آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM-5

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند