1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی اجباری در کودکان
درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی اجباری در کودکان ابن سینا
درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی اجباری در کودکان ابن سینا ابن سینا  

درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی اجباری در کودکان

کد کتاب 106625

درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی اجباری در كودكان

تعداد صفحه
256
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی اجباری در کودکان

دارای 20% تخفیف  

درمان شناختی رفتاری اختلال وسواسی اجباری در كودكان