1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی

درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی

کد کتاب 106618

درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی

تعداد صفحه
344
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی

دارای 10% تخفیف  
درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی

درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی

کتاب های مرتبط با درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی