1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. هیجان در درمان از علم تا عمل
هیجان در درمان از علم تا عمل ابن سینا
هیجان در درمان از علم تا عمل ابن سینا ابن سینا  

هیجان در درمان از علم تا عمل

کد کتاب 106617

هیجان در درمان از علم تا عمل

تعداد صفحه
280
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید هیجان در درمان از علم تا عمل

دارای 10% تخفیف  

هیجان در درمان از علم تا عمل