1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی)
درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی) ابن سینا
درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی) ابن سینا ابن سینا  

درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی)

کد کتاب 106610

درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی)

تعداد صفحه
725
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی)

دارای 10% تخفیف  

درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند