1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی)

درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی)

کد کتاب 106610

درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی)

تعداد صفحه
744
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی)

دارای 10% تخفیف  
درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی)

درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی)

کتاب های مرتبط با درمان شناختی-رفتاری (کاربست جامع تکنیک های حمایت شده تجربی)