1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال های هیجانی راهنمای (درمانگر)
پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال های هیجانی راهنمای (درمانگر) ابن سینا
پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال های هیجانی راهنمای (درمانگر) ابن سینا ابن سینا  

پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال های هیجانی راهنمای (درمانگر)

کد کتاب 106602

پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال های هیجانی راهنمای (درمانگر)

تعداد صفحه
184
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال های هیجانی راهنمای (درمانگر)

دارای 20% تخفیف  

پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال های هیجانی راهنمای (درمانگر)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند