1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی 1400
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی 1400 آرتین طب
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی 1400 آرتین طب آرتین طب  

مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی 1400

کد کتاب 165883

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی ۱۴۰۰

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی 1400

دارای 20% تخفیف  

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی ۱۴۰۰