1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. گوش و حلق و بینی ENT
  4. آزمون بورد و ارتقا تخصصی ENT گوش حلق بینی و جراحی سر و گردن 1400
آزمون بورد و ارتقا تخصصی ENT گوش حلق بینی و جراحی سر و گردن 1400 آرتین طب
آزمون بورد و ارتقا تخصصی ENT گوش حلق بینی و جراحی سر و گردن 1400 آرتین طب آرتین طب  

آزمون بورد و ارتقا تخصصی ENT گوش حلق بینی و جراحی سر و گردن 1400

کد کتاب 165765

کتاب آزمون بورد و ارتقا تخصصی ENT گوش حلق بینی و جراحی سر و گردن 1400

مجموعه پرسش و پاسخ های تشریحی 

سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید آزمون بورد و ارتقا تخصصی ENT گوش حلق بینی و جراحی سر و گردن 1400

دارای 20% تخفیف