1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار مبتنی بر الگوی حل مشکل و فرایند پرستاری
درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار مبتنی بر الگوی حل مشکل و فرایند پرستاری حیدری
درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار مبتنی بر الگوی حل مشکل و فرایند پرستاری حیدری حیدری  

درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار مبتنی بر الگوی حل مشکل و فرایند پرستاری

کد کتاب 165751

کتاب درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار

مبتنی بر الگوی حل مشکل و فرایند پرستاری

تعداد صفحه
420
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار مبتنی بر الگوی حل مشکل و فرایند پرستاری

کتاب درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار

منبعی معتبر برای دانشجویان و پرستاران

تاکید بر سر فصل های درس کودک بیمار

ایجاد انگیزه یادگیری با سناریوهای بالینی

ایجاد تفکر خلاقانه همراه با باز اندیشی

تاکید بر حیطه شناختی ، عاطفی و مهارتی

تدریس بر اساس الگوی حل مشکل و فرایند پرستاری

اقدامات مراقبتی بر اساس تشخیص های پرستاری

کتاب درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار مبتنی بر الگوی حل مشکل و فرایند پرستاری

بخش اول : نوزادان

نوزادان در خطر

مشکلات سلامتی نوزادان

ناهنجاری های مادرزادی دستگاه عصبی

نوزاد مبتلا به ناهنجاری های گوارش

نوزاد مبتلا به ناهنجاری های اسکلتی

بخش دوم : کودکان

مراقبت خانوده محور ار کودک بستری

مهارت ها و روش های مراقبت پرستاری در کودکان

مدیریت درد در کودکان و نوزادان

مراقبت خانواده محور از کودک مبتلا به بیماری مزمن و معلولیت

کودک در حال احتضار

اختلالات شناختی و حسی

بیماری های دستگاه گوارش

کودک با احتلالات آب و الکترولیت

کودک مبتلا به بیماری های کلیوی

کودک مبتلا به بیماری های دستگاه تنفسی

کودک مبتلا به بیماری های قلبی

کودک مبتلا به بیماری های خون

کودک مبتلا به بیماری های اعصاب

کودک مبتلا به بیماری های متابولیک

اختلالات غدد درون ریز

پیوست ها

واژه یاب