1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. هسته های قاعده ای مغز با رویکرد آموزش ادغام یافته
هسته های قاعده ای مغز با رویکرد آموزش ادغام یافته ابن سینا
هسته های قاعده ای مغز با رویکرد آموزش ادغام یافته ابن سینا ابن سینا  

هسته های قاعده ای مغز با رویکرد آموزش ادغام یافته

کد کتاب 106562

 هسته های قاعده ای مغز با رویکرد آموزش ادغام یافته

تعداد صفحه
48
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید هسته های قاعده ای مغز با رویکرد آموزش ادغام یافته

دارای 18% تخفیف  

 هسته های قاعده ای مغز با رویکرد آموزش ادغام یافته

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند