1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری جلد 1و2

درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری جلد 1و2

کد کتاب 106547

کتاب درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری جلد 1و2

استاد ناظر: مهریار یلداشخان

تعداد صفحه
380
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری جلد 1و2

دارای 10% تخفیف  

کتاب درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری جلد 1و2

کتاب درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری جلد 1و2

کتاب های مرتبط با درسنامه بالینی بیهوشی برای هوشبری جلد 1و2