1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. کتاب کار راهنمای غلبه بر اهمال کاری، نگرانی و کمال گرایی

کتاب کار راهنمای غلبه بر اهمال کاری، نگرانی و کمال گرایی

کد کتاب 106530

کتاب کار راهنمای غلبه بر اهمال کاری، نگرانی و کمال گرایی

با رویکرد درمان تلفیقی ذهن آگاهی- شناختی رفتاری

تعداد صفحه
176
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب کار راهنمای غلبه بر اهمال کاری، نگرانی و کمال گرایی

دارای 100% تخفیف  
کتاب کار راهنمای غلبه بر اهمال کاری، نگرانی و کمال گرایی

کتاب کار راهنمای غلبه بر اهمال کاری، نگرانی و کمال گرایی

با رویکرد درمان تلفیقی ذهن آگاهی- شناختی رفتاری

کتاب های مرتبط با کتاب کار راهنمای غلبه بر اهمال کاری، نگرانی و کمال گرایی