1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. تمرین های مصاحبه و تشخیص بالینی
تمرین های مصاحبه و تشخیص بالینی

تمرین های مصاحبه و تشخیص بالینی

کد کتاب 106517

کتاب تمرین های مصاحبه و تشخیص بالینی

برای روان شناسان و مشاوران

تعداد صفحه
384
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تمرین های مصاحبه و تشخیص بالینی

دارای 3% تخفیف  

تمرین های مصاحبه و تشخیص بالینی