1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه

انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه

کد کتاب 106503

کتاب انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه
با تمرکز بر یادگیری خودنظم‌دهی

تعداد صفحه
352
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه

دارای 100% تخفیف  
انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه

کتاب انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه
با تمرکز بر یادگیری خودنظم‌دهی

کتاب های مرتبط با انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه