1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. اصول ژنتیک کلاگ جلد1
اصول ژنتیک کلاگ جلد1 برای فردا
اصول ژنتیک کلاگ جلد1 برای فردا برای فردا  

اصول ژنتیک کلاگ جلد1

کد کتاب 100065

کتاب اصول ژنتیک کلاگ جلد1

تعداد صفحه
596
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول ژنتیک کلاگ جلد1

دارای 20% تخفیف  

کتاب اصول ژنتیک کلاگ جلد1

کتاب اصول ژنتیک کلاگ جلد1

فصل1: مقدمه ای بر ژنتیک

فصل2: میتوز و میوز

فصل3: ژنتیک مندلی

فصل4: گسترش اصول ژنتیک مندلی

فصل5: نقشه برداری کروموزومی در یوکاریوت ها

فصل6: بررسی های ژنتیکی و نقشه یابی کروموزومی در باکتری ها و باکتریوفاژها

فصل7: تعیین جنسیت و کروموزوم های جنسی

فصل8: جهش های کروموزومی: تنوع در تعداد و آرایش

فصل9: وراثت خارج هسته ای

فصل10: ساختن و آنالیز DNA

فصل11: همانندسازی DNA و نوع ترکیبی

فصل12: سازمان بندی DNA در کروموزوم ها

فصل13: کد ژنتیکی و نسخه برداری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند