1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. شناخت درمانی
  5. شناخت‌ درمانی برای اختلال‌های شخصیت ( ویراست دوم )
شناخت‌ درمانی برای اختلال‌های شخصیت ( ویراست دوم )

شناخت‌ درمانی برای اختلال‌های شخصیت ( ویراست دوم )

کد کتاب 106477

کتاب شناخت‌ درمانی برای اختلال‌های شخصیت ( ویراست دوم )

تعداد صفحه
456
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید شناخت‌ درمانی برای اختلال‌های شخصیت ( ویراست دوم )

شناخت‌ درمانی برای اختلال‌های شخصیت ( ویراست دوم )

کتاب های مرتبط با شناخت‌ درمانی برای اختلال‌های شخصیت ( ویراست دوم )