1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. درمان اختلال های شخصیت
  5. اختلال شخصیت مرزی ( مباحث نظری و روش های درمانی )

اختلال شخصیت مرزی ( مباحث نظری و روش های درمانی )

کد کتاب 106475

کتاب اختلال شخصیت مرزی ( مباحث نظری و روش های درمانی )

تعداد صفحه
280
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید اختلال شخصیت مرزی ( مباحث نظری و روش های درمانی )

دارای 100% تخفیف  
اختلال شخصیت مرزی ( مباحث نظری و روش های درمانی )

 اختلال شخصیت مرزی ( مباحث نظری و روش های درمانی )

کتاب های مرتبط با اختلال شخصیت مرزی ( مباحث نظری و روش های درمانی )