1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. گروه درمانی / مشاوره
  5. تلفیق رفتاردرمانی ‌شناختی با نظریه و کاربرد سایکودراما
تلفیق رفتاردرمانی ‌شناختی با نظریه و کاربرد سایکودراما

تلفیق رفتاردرمانی ‌شناختی با نظریه و کاربرد سایکودراما

کد کتاب 106470

کتاب تلفیق رفتاردرمانی ‌شناختی با نظریه و کاربرد سایکودراما

تعداد صفحه
112
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تلفیق رفتاردرمانی ‌شناختی با نظریه و کاربرد سایکودراما

کتاب تلفیق رفتاردرمانی ‌شناختی با نظریه و کاربرد سایکودراما

کتاب های مرتبط با تلفیق رفتاردرمانی ‌شناختی با نظریه و کاربرد سایکودراما