1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. گروه درمانی / مشاوره
  5. مشاوره پیشگیرانه کمک به توانمند شدن افراد در سیستم ها و موقعیت ها
مشاوره پیشگیرانه  کمک به توانمند شدن افراد در سیستم ها و موقعیت ها

مشاوره پیشگیرانه کمک به توانمند شدن افراد در سیستم ها و موقعیت ها

کد کتاب 106468

کتاب مشاوره پیشگیرانه 

کمک به توانمند شدن افراد در سیستم ها و موقعیت ها

تعداد صفحه
208
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مشاوره پیشگیرانه کمک به توانمند شدن افراد در سیستم ها و موقعیت ها

کتاب مشاوره پیشگیرانه

  کمک به توانمند شدن افراد در سیستم ها و موقعیت ها

کتاب های مرتبط با مشاوره پیشگیرانه کمک به توانمند شدن افراد در سیستم ها و موقعیت ها