1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. توانبخشی روانی
  5. بازتوانی قلبی راهنمای عملی برای برنامه گروهی
بازتوانی قلبی راهنمای عملی برای برنامه گروهی ارجمند
بازتوانی قلبی راهنمای عملی برای برنامه گروهی ارجمند ارجمند  

بازتوانی قلبی راهنمای عملی برای برنامه گروهی

کد کتاب 106464

کتاب بازتوانی قلبی راهنمای عملی برای برنامه گروهی

تعداد صفحه
232
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید بازتوانی قلبی راهنمای عملی برای برنامه گروهی

دارای 2% تخفیف  

کتاب بازتوانی قلبی راهنمای عملی برای برنامه گروهی