1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. توانبخشی روانی
  5. برنامه بازگشت به اجتماع ( CRP )، ( کتاب کار )
برنامه بازگشت به اجتماع ( CRP )، ( کتاب کار )

برنامه بازگشت به اجتماع ( CRP )، ( کتاب کار )

کد کتاب 106461

کتاب برنامه بازگشت به اجتماع ( CRP )، ( کتاب کار )

مهارتهای زندگی اجتماعی و مستقل ( بازتوانی روانپزشکی )

تعداد صفحه
96
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید برنامه بازگشت به اجتماع ( CRP )، ( کتاب کار )

دارای 3% تخفیف  

 کتاب برنامه بازگشت به اجتماع ( CRP )، ( کتاب کار )

کتاب های مرتبط با برنامه بازگشت به اجتماع ( CRP )، ( کتاب کار )