1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. توانبخشی روانی
  5. برنامه بازگشت به اجتماع (CRP) راهنمای مربیان
برنامه بازگشت به اجتماع (CRP) راهنمای مربیان

برنامه بازگشت به اجتماع (CRP) راهنمای مربیان

کد کتاب 106460

کتاب برنامه بازگشت به اجتماع (CRP) راهنمای مربیان

تعداد صفحه
186
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید برنامه بازگشت به اجتماع (CRP) راهنمای مربیان

دارای 3% تخفیف  

کتاب برنامه بازگشت به اجتماع (CRP) راهنمای مربیان

کتاب های مرتبط با برنامه بازگشت به اجتماع (CRP) راهنمای مربیان