1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی تحلیلی
  5. تشخیص روان تحلیلی شناخت ساختار شخصیت در فرآیند بالینی
تشخیص روان تحلیلی شناخت ساختار شخصیت در فرآیند بالینی ارجمند
تشخیص روان تحلیلی شناخت ساختار شخصیت در فرآیند بالینی ارجمند ارجمند  

تشخیص روان تحلیلی شناخت ساختار شخصیت در فرآیند بالینی

کد کتاب 106445

کتاب تشخیص روان تحلیلی

شناخت ساختار شخصیت در فرآیند بالینی

تعداد صفحه
472
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تشخیص روان تحلیلی شناخت ساختار شخصیت در فرآیند بالینی

دارای 15% تخفیف  

کتاب تشخیص روان تحلیلی شناخت ساختار شخصیت در فرآیند بالینی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند