1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی تحلیلی
  5. فنون روان‌پویشی پرداختن به هیجان در رابطه درمانی
فنون روان‌پویشی  پرداختن به هیجان در رابطه درمانی ارجمند
فنون روان‌پویشی  پرداختن به هیجان در رابطه درمانی ارجمند ارجمند  

فنون روان‌پویشی پرداختن به هیجان در رابطه درمانی

کد کتاب 106444

کتاب فنون روان‌پویشی 

پرداختن به هیجان در رابطه درمانی

تعداد صفحه
304
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید فنون روان‌پویشی پرداختن به هیجان در رابطه درمانی

دارای 2% تخفیف  

کتاب فنون روان‌پویشی  پرداختن به هیجان در رابطه درمانی

کتاب فنون روان‌پویشی  پرداختن به هیجان در رابطه درمانی

فهرست مطالب

فصل1: درگیری هیجانی و تاثیرگذاری دوسویه: مشکلات اساسی در آغاز درمان

فصل2: دوسویگی و همکاری: تاثیرگذاری بر همدیگر

فصل3: تعریف مجدد واپس روی:تسهیل کردن آسیب پذیری سودمند

فصل4: مداخله های ارزیابانه: پیگیری پاسخ مراجع

فصل5: خودافشایی و توصیه : فهمیدن این مسئله که خود افشایی درمانگر چه زمانی و چگونه موثر واقعمی شود؟

فصل6: مدیریت هیجانی: ارتباط عاطفی و نقش تعامل

فصل7: مشکلات ویژه مربوط به مدیریت عاطفه در درمان اختلال شخصیت مرزی

فصل8: مواجه سازی و خشم انتقال متقابل: غلبه بر بیزاری درمانگر از تعارض

فصل9: احساس های شهوانی: چگونه به فرایند درمان کمک می کند یا سد راه آن می شود؟

فصل10: توانمندسازی مراجع رهیافتی به سوی استقلال

کتاب فنون روان‌پویشی  پرداختن به هیجان در رابطه درمانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند