1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی تحلیلی
  5. دنیای درون، جهان بیرون نظریه‌های روابط ابژه و روان‌نمایشی
دنیای درون، جهان بیرون  نظریه‌های روابط ابژه و روان‌نمایشی

دنیای درون، جهان بیرون نظریه‌های روابط ابژه و روان‌نمایشی

کد کتاب 106442

کتاب دنیای درون، جهان بیرون
نظریه‌های روابط ابژه و روان‌نمایشی

تعداد صفحه
340
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید دنیای درون، جهان بیرون نظریه‌های روابط ابژه و روان‌نمایشی

دارای 3% تخفیف  

کتاب دنیای درون، جهان بیرون
نظریه‌های روابط ابژه و روان‌نمایشی

کتاب های مرتبط با دنیای درون، جهان بیرون نظریه‌های روابط ابژه و روان‌نمایشی