1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی تحلیلی
  5. روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت

روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت

کد کتاب 106439

کتاب روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت

تعداد صفحه
376
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت

دارای 5% تخفیف  
روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت

کتاب روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت

کتاب های مرتبط با روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت