1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی تحلیلی
  5. روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط اُبژه‌ای
روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط اُبژه‌ای انتشارات ارجمند

روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط اُبژه‌ای

کد کتاب 106437

کتاب روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط اُبژه‌ای

تعداد صفحه
144
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط اُبژه‌ای

دارای 3% تخفیف  

کتاب روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط اُبژه‌ای

کتاب های مرتبط با روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط اُبژه‌ای