1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی تحلیلی
  5. خود تسخیرشده تجزیه ساختاری و درمان ترومای مزمن
خود تسخیرشده تجزیه ساختاری و درمان ترومای مزمن ارجمند

خود تسخیرشده تجزیه ساختاری و درمان ترومای مزمن

کد کتاب 106436

کتاب خود تسخیرشده
تجزیه ساختاری و درمان ترومای مزمن

تعداد صفحه
488
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خود تسخیرشده تجزیه ساختاری و درمان ترومای مزمن

دارای 3% تخفیف  

کتاب خود تسخیرشده
تجزیه ساختاری و درمان ترومای مزمن

کتاب های مرتبط با خود تسخیرشده تجزیه ساختاری و درمان ترومای مزمن

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند