1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. رفتار درمانی تحلیلی
  5. راهنمای فراگیری روان درمانی حمایتی همراه با مثال های بالینی
راهنمای فراگیری روان درمانی حمایتی همراه با مثال های بالینی

راهنمای فراگیری روان درمانی حمایتی همراه با مثال های بالینی

کد کتاب 106435

کتاب راهنمای فراگیری روان درمانی حمایتی همراه با مثال های بالینی

تعداد صفحه
196
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای فراگیری روان درمانی حمایتی همراه با مثال های بالینی

دارای 3% تخفیف  

کتاب راهنمای فراگیری روان درمانی حمایتی همراه با مثال های بالینی

کتاب های مرتبط با راهنمای فراگیری روان درمانی حمایتی همراه با مثال های بالینی