1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده درمانی/ زوج درمانی
  5. پیمان شکنی مداخلات درمانی برای بحران های زناشویی
پیمان شکنی مداخلات درمانی برای بحران های زناشویی ارجمند
پیمان شکنی مداخلات درمانی برای بحران های زناشویی ارجمند ارجمند  

پیمان شکنی مداخلات درمانی برای بحران های زناشویی

کد کتاب 106413

کتاب پیمان شکنی
مداخلات درمانی برای بحران های زناشویی

تعداد صفحه
286
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید پیمان شکنی مداخلات درمانی برای بحران های زناشویی

دارای 3% تخفیف  

کتاب پیمان شکنی
مداخلات درمانی برای بحران های زناشویی