1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده درمانی/ زوج درمانی
  5. توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی
توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی ارجمند

توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی

کد کتاب 106410

کتاب توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی

تعداد صفحه
296
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی

دارای 3% تخفیف  

کتاب توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی

کتاب های مرتبط با توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی