1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده درمانی/ زوج درمانی
  5. عوامل مشترک در زوج و خانواده درمانی اساس فراموش شده درمان های مؤثر
عوامل مشترک در زوج و خانواده درمانی اساس فراموش شده درمان های مؤثر ارجمند
عوامل مشترک در زوج و خانواده درمانی اساس فراموش شده درمان های مؤثر ارجمند ارجمند  

عوامل مشترک در زوج و خانواده درمانی اساس فراموش شده درمان های مؤثر

کد کتاب 106407

کتاب عوامل مشترک در زوج و خانواده درمانی

اساس فراموش شده درمان های مؤثر

تعداد صفحه
256
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید عوامل مشترک در زوج و خانواده درمانی اساس فراموش شده درمان های مؤثر

دارای 3% تخفیف  

کتاب عوامل مشترک در زوج و خانواده درمانی اساس فراموش شده درمان های مؤثر

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند